Včela

 

Zařazení
Včela je živočich. Řadíme ji do kmenu členovců, třídy hmyzu a řádu blanokřídlí.

 

Stavba těla - dělnice
Její tělo se dělí na hlavu, hruď a zadeček. Hlava obsahuje 3 jednoduché oči a dvě složené, jeden pár tykadel, kusadla, sosák a mozek. Na hrudi jsou dva páry blanitých křídel, kdy přední křídla jsou větší a zakrývají křídla zadní. Dále se v hrudi nacházejí létací svaly, jícen a vzdušné vaky. Ve spodní části hrudi můžeme nalézt tři páry článkovitých nohou propojených mezi sebou klouby. V zadečku se ukrývá medoví váček, žaludek, tenké střevo, srdce, vzdušné vaky, jedová žláza a žihadlo.

Význam

Včela je důležitá nejen pro produkci medu, včelího vosku a dalších včelích produktů, ale také pro své významné opylovací schopnosti. Včely opylovávají 85 procent všech kvetoucích rostlin, které opylovává hmyz. Je to kolem 170000  druhů, z toho 40 tisíc druhů by se bez včel neobešlo vůbec. Například třešeň je závislá na opylení z 98%. To znamená, když třešeň nebude opylena, bude mít mít sadař jen 2% úrody a při sklizni mu zbudou jen oči pro pláč. Proto v minulém století řekl fyzik Albert Einstein tuto památnou větu " Když vymřou včely, zahyne lidstvo do třech let ".